SON DAKİKA

logo

Yüksek Kalitede Verilmesi Yolu İle Önlenebilir Anne Ve Bebek Ölümlerini, En Aza İndirmektir.

Acil Obstetrik Bakım Programı, Bebek ve Anne Ölümleri Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Tüm Kamu ve Özel Hastanelerden yöneticilerin, Kadın Doğum Uzmanlarının, Çocuk Uzman, Yenidoğan Uzmanlarının ve Müdürlüğümüz Başkan, Başkan Yardımcılarının katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 120 katılımcının katıldığı program Antalya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ünal Hülür’ün açılış konuşması ile başlamıştır.Ardından Prof.Dr.Nihal Özgür, Prof. Dr. Selahattin Kumru, Doç. Dr.Burak Karadağ, Uzm. Dr. Hakan Ongun, Dr. Mustafa Bodur ve Dr. Seyda Akkaya’nın konuşmaları ile devam etmiştir.

Çok boyutlu bir kalkınma göstergesi olarak anne ve bebek ölüm düzeyi, üreme sağlığı hizmet sunumu kalitesi ile yakından ilişkilidir. Anne ölümlerinin en önemli sebebi doğrudan anne ölümüne neden olan acil obstetrikkomplikasyonlardır. Anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren bu komplikasyonların gelişmesi durumunda verilen hizmetlere “Acil Obstetrik Bakım Sistemi” adı verilmekte olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından anne ölümlerini azaltmak için kurulmasını önerdiği en önemli yapı modelidir. Anne ölümlerinin birçoğunun önlenebileceği de dikkate alındığında, AOB hizmetlerinde kalite iyileştirilmesi çalışmalarına gereksinim olduğu açıktır. Bu gerçekten hareketle ülkemizde de bakanlığımızca bahsi geçen program 2009 yılından beri uygulanmaktadır.

AOB sistemi; sağlık kuruluşlarını temel ve kapsamlı olarak sınıflandırarak, etkin bir sevk sisteminin oluşturulmasını, güvenli kan naklinin gerçekleştirilmesini, personelin bilgi ve becerisinin güncellenmesini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Müdürlüğümüz yıllık çalışma planı içinde yer alan programın hedefi, yaygın Obstetrik Bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlilik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ve bebek ölümlerini, en aza indirmektir.

İlimiz genelinde Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından  "Acil Obstetrik Bakım Programı "kapsamında kamuda çalışan Acil Tıp Uzmanları ve Kadın Doğum Uzmanları nın eğitimi devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde özel sektörde çalışan Kadın Doğum Uzmanlarının da eğitime dahil edileceği belirtilmiştir. İlimizdeki kamu ve özel hastanelerin doğum salonu ve yenidoğan servislerinde görev yapan Ebe/ Hemşire eğitimleri de devam etmektedir.  

Anne, bebek ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması, acil obstetrik bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen bu çalışmaları gelecek yıllarda da aynı şevk ve heyecanla yürüterek kurtarılan her anne, bebek yaşamı mesleki tatminimize paha biçilemez katkı sağlayacaktır.

 

 

2018.10.10 14:23:45

Yorum Yap