SON DAKİKA

logo

Gürer: Yabancı Dil Eğitiminde Devlet Okulları Neden Başarısız?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı dil eğitiminde devlet okullarının yetersizliğini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrencilere arayış ve külfet getiren devlet okullarındaki yabancı dil eğitiminin yetersiz olduğuna vurgu yaparak, “İngilizce gibi tercihli dil eğitiminin bile yıllardır okullarımızda yetersiz kalması sorgulanmalıdır”dedi.

 

Aile bütçeleri için önemli bir yük getiren yabancı dil kursları ile çözüm arandığını belirten Gürer, “Özel kurslarla 1 yılda öğretilen yabancı dil, okullarda neden 12 yıl boyunca öğretilememektedir?”soruma, Milli EğitimBakanı Selçuk, öğrencilere daha aktif yabancı dil eğitimi verilmesi için müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı.2019-2020 müfredatına bakalım acaba bu açıklamaya uygunmu?Yoksayine konu dilek ve temennilerdemi kalacak”dedi. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, okullardaki yabancı dil eğitiminin yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına  verdiği önergede, Ülkemizde yabancı dil eğitimi çok küçük yaşlardan itibaren verilmesine rağmen çeşitli sınavlarla ortaya çıktığı üzere, öğrencilerin yabancı dili öğrenemediklerine dikkat çektiğini de anımsatarak, “Özel kurslar tarafından yabancı dilin bir yıl gibi sürede öğretileceği belirtilmektedir.Buna göre öğrencilerimiz 12 yıl boyunca neden yabancı dili öğrenememektedirler?Ekonomik sorunların artığı bu süreçte dar gelirli  aile bütçeleri içinde kurslaryük olmaktadır. Müfredatta ve okullarda dil eğitimi için gereken düzenlemeler sağlanmalıdır.Yabancı dil öğretmen açığı varsa bir an önce giderilmelidir” dedi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı sorumlularına, yabancı dil öğretimi konusunda dilin daha kolay öğrenilebilmesi adına yöntem değişikliğine gidilmesi dahil gerekli önlemlerinalınması için çağrıda bulunan Gürer,Yabancı dil ezberci olduğu için dilin öğrenilemediği, mantığın kavranılmadığı düşüncesini aşılacak uygulamalara gidilmelidir “dedi.

 

Bakan Selçuk Gürer soru önergesine verdiği yanıtta, “Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmelerini sağlamak üzere eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlığımızın 100 Günlük Eylem Planı arasında, öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi eylemi yer almaktadır” demişti.  

 

Bu konuda başlatılan çalışmaların sürekliliği ve etkisinin izlenip takip edilmesi gerektiğini belirten Gürer, “Belirlenen sistemin düzenli ölçümü, tüm illerde örnekleme modeli ile denetlenmelidir.Başarı oranı 2019-2020 dönemi sonunda açıkçagörülecektir. Bu bağlamda mutlaka etkili yol ve yöntemler izlenip, devlet okullarında; okulda yabancı dil öğreniminin yeterli seviyeye taşınması sağlanmalıdır.Aile bütçeleri özel okul yada kurslara yetmeyen çocuklarımızın mağduriyetini giderecek dil eğitim, sağlanmalıdır.Sözde kalmayacak bir süreç yaratılmalıdır.12 yılda öğretilemeyenin bir yılda öğretilmesininsebepleri sorgulanmalıdır” dedi. 

 

 

2019.06.10 13:19:16

Yorum Yap