SON DAKİKA

logo

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarının 17 yılda emeklileri getirdiği durumu bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

17 yıldır AKP iktidarlarının emeklilere hayatı zehir ettiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde artık emekli olmakta, emekli yaşamakta eziyete dönüştürüldü” dedi.

 

AKP, EMEKLİLİLTE YAŞA TAKILANLARI GÖRMEZDEN GELİYOR

 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar,Aylık Bağlama Oranı ile mağdur olanlar ve emeklilik sonrası düşük ücret ile yaşamsal sorunlar yaşayanları, her aşamada meclis gündemine taşıdığını,Bakanlara soru önergesi yönelttiğini, meclis araştırma önergeleri verdiğini belirten Gürer, “Türkiye’de önemli ve sorunlu bir kesimde emeklilerdir. Emeklilerin % 71’inin 56 yaş ve üzerinde olduğu dikkate alındığında, çalışarak emekli olanların emeklilik döneminde daha huzur içinde yaşaması ve rahat bir yaşam sürmesi düşünülür. Ne var ki ülkemizde Emekliler geçimsıkıntısı içindedir. Emekli olmasına karşın geçim sıkıntısı nedeni ile  iş arayan ve çalışan emekli sayısı da milyonları aşmıştır.Aldıkları ücretle geçinemeyen emeklilerin bir kısmıtaşeron şirket çalışanı iken, KHK ile taşeronda yapılan düzenleme ile işsizde kalmışlardır.2000 öncesi,2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası üç ayrı emekli maaşı alan kesim oluşmuştur.Aylık Bağlama oranının değişmesi, emekliyi daha mağdur duruma düşürmüştür. Emeklilikte yaşa takılanlarda büyük sıkıntı içindedir.Prim ve gün sayısı dolup yaşa takılanları AKP görmezden gelmektedir” dedi.

 

GÜRER’DEN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFLERİ

 

CHP MilletvekiliGürer,Emekliler için verdiği kanun tekliflerinin TBMM’de olduğunu hatırlatarak, “İntibak düzenlemesi,yakacak ve gıda yardımı, sağlıkta emeklilerimizin katkı payı ödememeleri, bayram ikramiyelerinin artırılması gibi bir çok soruna çözüm getirecek kanun tekliflerimiz bir an önce görüşülmelidir, emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmelidir” dedi.

 

GÜRER: BİR BARDAK ÇAY BİLE EMEKLİNİN BÜTÇESİNİ ETKİLEMEKTEDİR

 

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı  Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanununun çalışanların  yanında emeklileri de  olumsuz etkilediğini ifade eden Gürer,  “2008 yılından sonra emekli olabilmek oldukça zorlaştırılmıştır. AKP iktidarları  emekliler lehine düzenlemelerde yapmamıştır.  Güncelleme katsayısı  ve aylık bağlama  oranı ile  aylık  alt sınırı düşürülmüştür. Emekli aylıkları asgari ücretin  altında  kalmış durumdadır. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin  emekli aylığına  aynı oranda yansıtılmaması,  geçim sıkıntısının artmasında başlıca nedenlerdendir.  Her gün gelen zamlar emeklilerin belini iyice bükmüş, evden kahveye gidemez duruma getirmiştir. Bir bardak çay parası dahi emeklinin bütçesini etkilemektedir. Emekli olduğu halde emekli sayılmayanlarında durumu daha da vahimdir” dedi.

 

EMEKİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

 

5510sayılıyasayı hatırlatan Gürer, “Bu yasaya göre yeni sigortalılar için 2036yılınakadar yaş koşulu;  kadınlar için 58  erkekler için 60  olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren kademeli artış ile  2048 tarihine kadar  kadın ve erkek  için 65 yaş olacaktır.4 /a kapsamında olan işçiler 7200 gün,  4 /c (4 /b) kapsamında  olanlar kendi hesabına çalışanlar  ve kamu çalışanları  9000 gün ve yaş koşulu tamamladıktan sonra emekli olabileceklerdir. Çalışanlar  prim gün sayısını tamamlasalarda  yaşkoşulu  nedeni ile emekli olamayıp beklemek durumundadır.Bu durum “Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak  bilinen  yeni mağdur kesimi yaratmıştır” dedi.

 

FARK KALKSIN

 

Farklı dönemlerde ama aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki büyük eşitsizliklerin devam ettiğini de hatırlan Gürer, “Emekli aylığı bağlama ve hesaplamakoşulları  sık değiştiği içinfarklı dönemlerde  aynı işi yapanların maaşları da farklıdır. Çalışmagün sayısı aynı olan  milyonlarca emekli, emekli  oldukları dönemde uygulanan  sistemden dolayı  düşük emekli aylığı almaktadır. İntibak yasasındaki adaletsizlik giderilmemiştir.  Sağlıkta özellikle ilaçta katkı payının kaldırılması beklentidir. Suriyeliye tanınan hakkı neden kendi emekline tanımazsın? 5510 sayılı Yasa ile  emekli aylıklarının  sistemli bir biçimde  düşürülme sürecibaşlamıştır. Aylık Bağlanmaoranı, güncelleme katsayısı, aylıkların alt sınırı ve aylık artışına ilişkin hükümler emekliler için önemli sorunlar yaratmaktadır. Bir an önce yeniden düzenlenmelidir” dedi.

 

2019.06.10 10:54:21

Yorum Yap