SON DAKİKA

logo

Akdeniz Üniversitesi’nden Bir İlk Daha: “Bilim İnsanı Destek ve İnovasyon Projesi”

Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından genç bilim insanları ve lisansüstü öğrenciler ile kolaborasyon oluşturularak sosyal bilimlere yönelik yeni bir inovasyon projesi hayata geçirildi.

Toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi, bir dizi TÜBİTAK projesinin altyapısının oluşturulması, özgün ve yerel ölçek ve tanılama araçlarının geliştirilebilmesi için işbirliğine gidilmesi gibi amaçlar taşıyan “Bilim İnsanı Destek ve İnovasyon Projesi” kapsamında genç bilim insanlarına eğitimler verildi. 

08.05.2019 tarihinde proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar’ın eğitici olarak yer aldığı ilk seminerde; katılımcılara “Dil Desteği” ve “HAVAS 5 Dil Seviyesi Tanılama Aracı” ile ilgili eğitimler verildi. Dr. Pınar, Dil Desteğinin; aile ortamında yeterli ve nitelikli uyaran/girdi (input) ile beslenemeyen çocuklardan, iki dilli çocuklara; dil yeterlilik düzeyleri çok düşük olan göçmen çocuklarından (Örneğin, Suriyeli mülteci çocukları) ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımına maruz kalan çocuklara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade etti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar “2000’li yılların başından itibaren dil desteği konusunda birçok Avrupa ülkesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verdiğini, Avrupa Parlamentosu tarafından konuyla ilgili bir eylem planı hazırlanıp,  2003 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, “Özellikle 2006 yılından itibaren PISA araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu olumsuz tablo ile beraber birçok Avrupa ülkesi özellikle okul öncesi dönem çocuklarının dil edinim süreçlerinin desteklenmesi konusunda harekete geçmiştir” diye konuştu.

 

Dr. Pınar, Almanya ve Avusturya’da anaokullarında dil yetersizlikleri olan çocuklara “ücretsiz zorunlu dil desteği” programlarının zorunlu hale getirildiğini, teorik ve uygulamalı eğitimden geçmiş “Dil Destek Asistanları”nın gereksinim duyan çocukları anaokulunda hafta bir kez bir saat süreyle ziyaret ettiğini ve didaktik etkinlikler yürüttüğünü sözlerine ekledi.

 

 

Erken teşhis Hayat Kurtarır!

Dr. Pınar, Türkiye’de uzmanlar tarafından uygulanacak çocuk odaklı bireysel dil destek programlarına ihtiyacın halen mevcut olduğunu, tanılamadan başlayarak okul öncesi kurumlarında yürütülecek “Türkçe Dil Destek Programları”nın geliştirilmesine kadar acil bir gereksinimin var olduğunu belirtti.

Dr. Pınar: “PISA Araştırma Raporu sonuçları bu gereksinimin ivediliğini ve önceliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Okuma ve matematik alanlarında 70 ülke arasında sırasıyla 50. ve 49. sıralarda yer alıyor oluşumuz ve mevcut güncel tartışmalar, sorunun kaynağının doğru yerde aranması gerektiğinin bir kez daha altını çizmektedir. Erken, daha doğru bir ifadeyle, yerinde ve zamanında alınacak önlemler ve destek programları eğitim sisteminin geneline yayılan bir akademik iyileşme ve ilerlemeyi beraberinde getirecektir” dedi.

Türkiye’de Bir İlk

Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Pınar, Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan Landesinstitut (Eyalet Entitüsü) ile bir süredir iletişim içinde olduklarını, okul öncesi dönem çocuklarının Türkçe dil yeterlilik seviyelerini ölçen ve dil destek programlarının çerçevesini belirlemede araştırmacı ve uygulayıcılara kılavuzluk eden “HAVAS 5” adlı tanılama aracının bilimsel amaçlı kullanım hakkını aldıklarını ifade etti. Dr. Nihal Pınar HAVAS 5 tanılama aracının kullanımına dayanan bilimsel araştırma projelerini hayata geçireceklerini, sonrasında ise ilk yerel yarı otantik dil seviyesi tanılama aracının ve Türkçe Dil Destek Programlarının geliştirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilere 9 saati kapsayan teorik ve uygulamalı bir eğitim verdi. Seminer sonunda katılımcılara ilgili tanılama aracının uygulama hakkını tanıyan Yeterlilik Belgeleri takdim edildi. Böylelikle, Akdeniz Üniversitesinden 11 genç araştırmacı Türkiye’de HAVAS 5 tanılama aracını uygulama hakkını elde eden ilk kişiler oldular. 

 

2019.05.10 09:40:22

Yorum Yap