SON DAKİKA

logo

KİRALARINI BİLE ÖDEYEMEZ HALDELER

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, kış aylarının gelmesiyle birlikte turizm sektöründe çalışanların yüzde 98’inin işsiz kaldığını söyledi. Sezonun 5-6 ay ile sınırlı kalması nedeniyle sektörde görev yapan personelin kış gelince işten çıkarıldığını belirten Budak, “Sezon sona erdiği için turizm çalışanlarının yüzde 98’i şu anda işsiz. Sezonluk çalıştıkları için kış aylarında iş bulamıyorlar. Büyük bir kısmı işsizlik maaşından da yararlanamıyor. Kiralarını bile ödeyemez haldeler” dedi.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak şunları söyledi:

 “Turizm sezonu 5-6 ay ile sınırlı kalıp, 12 ayı kapsayamadığı için turizm çalışanları sürekli aynı sorunu yaşıyor. Kış ayları geldiğinde sektördeki personel işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Şu anda sektörde çalışan personelin yüzde 98’i işsiz kaldı. Kışın iş bulamıyorlar. Büyük bir kısmı işsizlik maaşından da yararlanamıyor. O kadar ki kiralarını bile ödeyemez haldeler.”

 Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olduğuna dikkat çeken Budak, turizmin gelişmesindeki en önemli etmenlerden birinin de nitelikli ve donanımlı insan kaynağı olduğunu ifade etti. Budak, “İstihdamdaki bu durum aynı zamanda sektörde kalifiye eleman bulma sorununu da doğuruyor. Eğitimli ve nitelikli elemanlar, yılın belli dönemlerinde işsiz kalmak yerine farklı sektörlere geçmeyi tercih ettiğinden sezon başında bu kez de kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Her sezon yeniden eleman yetiştirilmeye çalışılması da adeta bir kısır döngüye yol açarak hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır” dedi.

 Budak, önergede şu sorulara yer verdi:

 “Turizm çalışanlarının bahse konu istihdam sorununun çözümüne yönelik Bakanlığınızın başlattığı bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın ayrıntıları nelerdir?  İstihdam süresinin sınırlı olması turizmde kalifiye eleman sorununu da doğurmaktadır. Sektörde nitelikli turizm çalışanı istihdamına yönelik önlemler alınmakta mıdır? Alındıysa hangi önlemler uygulamaya konulmuştur? Sezon dışında sektöre verilen SGK desteğinin artırılması vb. yollarla istihdamın sürekliliği sağlanmasına ilişkin girişimler var mıdır? Sektördeki kayıt dışı istihdama ve çalışma koşullarına yönelik kamu denetimleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Denetimlerin etkinliği nedir?”

2018.12.13 10:19:36

Yorum Yap