SON DAKİKA

logo

Antalyaspor'da Sarı Alarm

Ka­le­ci Bof­fin, Diego, Do­uka­ra, Yekta, Ma­icon ve Chico sarı kart sı­nı­rın­da olan 6 futbolcu

Kır­mı­zı - be­yaz­lı ta­kı­mı Cu­mar­te­si günü oy­na­ya­ca­ğı Er­zu­rums­por kar­şı­laş­ma­sın­da ra­ki­bi ile mü­ca­de­le et­me­si­nin ya­nı­sı­ra, saha ve zemin şart­la­rı ile de mü­ca­de­le edecek.
An­tal­yas­por’un orta sa­ha­sı­nın en önem­li oyun­cu­su Hakan Öz­mert sarı kart ce­za­sı ne­de­niy­le Er­zu­rum dep­las­ma­nın­da ta­kım­da­ki ye­ri­ni ala­ma­ma­sı­nın ya­nı­sı­ra kır­mı­zı - be­yaz­lı ta­kım­da, ka­le­ci Bof­fin, Diego, Do­uka­ra, Yekta, Ma­icon ve Chico sarı kart sı­nı­rın­da olan fut­bol­cu­lar.
3'er sarı kartı olan altı fut­bol­cu­dan bi­ri­si veya bir­ka­çı­nın sarı kart gör­me­si ha­lin­de Göz­te­pe ma­çın­da ta­kım­da­ki yer­le­ri­ni ala­ma­ya­cak­lar.
2018.11.22 17:02:26

Yorum Yap