SON DAKİKA

logo

Hz. Mevlânâ’yı Yanlış Tanıttılar

Antalya Mevlevîhânesi İrfan Meclisi’nde bu hafta “Hz. Mevlânâ’da Resûlullah (s.a.v.) Sevgisi” üzerine konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker, Mesnevî’den çeşitli beyitler ışığında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Peygamber sevgisini anlattı.

Prof. Dr. Çeker,  Hz. Mevlânâ’nın Kur’an ve Sünnet’e sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi. Ancak Batılı müsteşriklerin, “İslâm’ı nasıl bozarız, nasıl yıkarız” diye şaşılacak çalışmalar yaptıklarını belirten Çeker sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışmalarından biri, bütün müslümanların saygı duyduğu âlim kişileri sahiplenip olduklarından farklı tanıtarak ve zihinlerdeki o saygınlığa dayanarak İslâm’ı bu isimler üzerinden bozmaya çalışmak. Onların istismar ettikleri bu saygın İslâm bilgelerinden biri de Hz. Mevlânâ’dır. Bu istismarla müslümanların zihnindeki dinî inançları sarsmaya çalışmışlardır. Günümüzde bu müsteşriklerin aynı zihniyetine sahip yerli uzantıları bu işi üstlenmiş görünüyorlar. Aynı durum, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre ve Ahmed-i Yesevî üzerinden de denenmektedir. Bu zâtları adeta müslümanlardan kopararak İslâm’ı bozmaya çalışmışlardır. Meselâ, Hacı Bektaş-ı Velî’yi sünnî kesimden koparmışlardır. Onu sahiplenenlere de Hacı Bektaş-ı Velî’yi aslı gibi değil, farklı biri olarak tanıtmışlardır. O zaman yapılacak şey, o nasılsa onu öyle tanıtmaktır; bu da onun kendi eserlerini okuyarak olur.”

Aynı kesimlerin, yıllarca Hz. Mevlânâ’yı da çok değersiz ve farklı gösterdiklerini ifade eden Çeker, “Onu sadece hümanist, insancıl biri, yani muhatabının müslüman mı, değil mi, iyi biri mi, kötü biri mi, ne olduğuna bakmaksızın hepsini makbul gören biri olarak tanıttılar. “Gel, gel, ne olursan ol, gel” sözünü buna âlet ettiler. İster mecûsî, ister putperest, ne olursan ol, gel. İyi mi, kötü mü, kim olursa olsun sevelim düşüncesini yerleştirdiler. Böylece Hz. Mevlânâ’yı günahlara hoş bakan, yanlışları düzeltmeyen biri olarak tanıttılar.” dedi.

Hz. Mevlânâ’yı, ancak kendi eserlerinden okuyup anlarsak, o zaman gerçek Mevlânâ’yı tanımış olacağımızı, kendisinin de Mevlânâ’nın eserlerini okuyarak onu gerçek manada tanıdığını dile getiren Prof. Dr. Orhan Çeker, Hz. Mevlânâ’nın tavizsiz bir müslüman, Allah’a sadık bir kul ve tam bir peygamber aşığı olduğunu söyleyerek Mesnevî’den seçtiği beyitler ışığında onun Peygamber sevgisini çeşitli örneklerle anlattı.

 

2018.11.12 13:39:58

Yorum Yap