SON DAKİKA

logo

Mûsikî Sözün Tesir Gücünü Arttırır

Her geçen gün yoğun bir ilgi ve katılımın gerçekleştiği gözlenen Antalya Mevlevîhânesi İrfan Meclisi’nin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, mûsikînin, sözün tesir gücünü arttıran çok önemli bir unsur olduğunu söyledi. “Dînî Mûsikî” üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Koca, dînî mûsikînin temelinin, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’e kadar dayandığına dikkat çekerek bugünkü anlamdaki dînî mûsikî örneklerinin ise Hz. Musa ve Davud zamanında zirveye çıktığını belirtti.

. O dönemde Kudüs’te gecenin belirli vakitlerinden sonra, sabahın seher vaktine kadar toplu halde “Sübhânallâh, elhamdülillâh, Allâhu ekber ve estağfirullah” gibi virdlerin, tesbihâtın ve zikrullâhın belirli bir nağme ile icra edildiğini ifade eden Koca, bunun Hz. İbrahim döneminde de aynı şekilde devam ettiğini, hattâ câhiliye devrinde de Hanif dînine mensup olanların özellikle hac sırasında benzer tesbihler ve zikirler icra ettiğini dile getirdi.

 Dînî Mûsikînin İki Çeşidi: Câmideki Kur’an Kıraatı Ve Tekke Mûsikîsi

“Bana: “Dînin mûsikîsi mi olurmuş?” diye soruyorlar” diyen Fatih Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olur tabii. Dînî mûsikî iki damardan ilerlemiştir: Biri câmide okunan Kur’an kıraatı ve diğeri tekke mûsikîsidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk vahiy ve Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmesiyle birlikte dînî mûsikîmiz bugünkü formuna bürünmeye başlamıştır. Bu anlamda ilk örnekler, güzel sesle süslenerek okunan Kur’an kıraatıdır. Güzel sesle ve nağmeli olarak okunması, Kur’ân’ın mânâsının tesirini daha da arttırıyordu. Sahâbenin güzel sesleriyle okudukları Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, nice müşriğin gönüllerine tesir ederek onların müslüman olmalarına vesile olmuştur. Hicrette Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye girerken, Medinelilerin ellerindeki tef enstrümanıyla birlikte söyledikleri “Talea’l-bedru” kasidesi Peygamberimiz’in çok hoşuna gitmiştir. İlk mevlid örneği olan “Kasîde-i bürde” de böyledir. İşte bunlar tekke mûsikîsinin ilk örneklerindendir. Camide enstrüman olmadan nağmeli okuyuşlar, tekkede ise enstrümanlar eşliğinde notalı-makamlı güfte ve besteler icra edilir. Müzik enstrümanları da esasında insan sesi ve ses telleri örnek alınarak icat edilmiş ve geliştirilmiş aletlerdir.”

 

15 Temmuz Ruhunu Dirilten Salâlardır

En güzel sedâlarla, makamla ve nağmeyle okunan ezanın ve salânın da dînî mûsikînin en güzel örneklerinden olduğuna dikkat çeken Koca şunları söyledi: “Salâ, haber vermektir, çağrıda bulunmaktır, bir davettir. Önemli olayları ilân etmek için okunur. Millî mücadele yıllarında da 15 Temmuz’da da minarelerden okunan salâlar, düşmanların yüreğine korku, milletimizin yüreğine güven ve cesaret aşılamış ve büyük bir olay olduğunu anlayan halkımız sokaklara dökülerek hain darbecilere dur demiştir. İşte dînî mûsikî, yerine göre bu kadar önemli ve etkilidir. Şimdi birileri onun için salâya, mevlide, nağmeli okuyuşlara, tekke mûsikîsine karşı çıkıyorlar, bid’at diyorlar, haram diyorlar. Çünkü dîne bağlılık anlamında bunların halk üzerindeki tesir gücünü çok iyi biliyorlar. Hain ve art niyetli oldukları için kendi kalplerine korku doluyor, milletimizin de uyanmasını ve cesaretlenmesini istemiyorlar. “Alâka, bağ” anlamına gelen salâya ve Peygamberimizi anlatan mevlide karşı çıkarak, Peygamber Efendimiz ve dînî değerlerimizle aramızdaki bağı koparmak istiyorlar.”

Antalya Mevlevîhânesi’nin yeniden açılarak bu mekânın ruhuna uygun faaliyetlerin yürütülmesine vesile olan Antalya Valiliği başta olmak üzere, Akdeniz Üniversitesi’ne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teşekkür eden Doç. Dr. Fatih Koca, teorik ilmî bilgiler sunduğu bu söyleşisinin sonunda dînî mûsikîmizin birbirinden güzel örneklerini de icra ederek adeta uygulamalı bir ders örneği vermiş oldu.

 

Öğr. Gör. Fatma YİĞİT AÇIKGÖZ

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü

 

İletişim İçin

Abdullah Çelik

Tel: 0 242 310 2138

E-mail:abdcelik@akdeniz.edu.tr

2018.10.30 12:14:08

Yorum Yap