Erkin Özgünsür
Terör Belası
M.Emin Özgünsür
Sedef Hastalığı ve Para Tuzakları -2
Ferudun Özgünsür
Sahada Röportaj
İsa Kavlak
Nisanda Kar
R.Levent Kutay
Aşkın "A" Hali
Berna Kaya
İçinize Bakın
Caner Kolağasıgil
Hayatımız Survivor
   

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler

 
ANTALYA
MHP Antalya Milletvekili Günal, Çalışmalarını Anlattı

MHP Antalya Milletvekili Günal, 23. Dönem TBMM faaliyetlerini anlattı.

21 Nisan 2015 07:14
Yorum Sayısı :0  


Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönemi 4.8.2007 tarihinde yapılan milletvekili yemin töreni ile başlamış, akabinde TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ile devam etmiştir. 28.8.2007 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. 03.09.2007 tarihinde Hükümet programı okunmuş ve 05.09.2008 tarihinde görüşmeleri tamamlanarak 60. hükümet güvenoyu almıştır. Daha sonra 04.09.2007’de TBMM komisyonlarına üyeliklerin seçimi yapılmıştır.

Ben de TBMM’nin en yoğun ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildim.

2007, 2008, 2009 ve 2010 yılı Ekim-Kasım aylarında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aralık ayları ise TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Komisyon üyesi olarak bizzat görev aldım ve bütçe üzerine çok sayıda konuşmalar yaptım. 4 yıllık sürede TBMM Genel Kurulu’nda 548 adet kanun tasarı ve teklifi görüşüldü ve kanunlaştı. Bu görüşmelerin birçoğunda komisyon üyesi olarak, bazılarında ise aynı zamanda o kanun tasarı veya teklifiyle ilgili alt komisyon üyesi de olduğum için aktif katkıda bulundum, önergeler hazırladım, konuşmalar yaptım. Kamuoyunca da yakından izlenen Mayınların Temizlenmesine İlişkin Kanun, TRT Kanunu, Karayolları Teşkilat Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat kanunu ve “Torba Kanun” bunlardan bazılarıdır.

TBMM genel Kurulunda; bütçe görüşmelerinde 13 defa, grup önerileri hakkında 6 defa, doğrudan gündeme alınma konusunda 2, Meclis Araştırma Komisyonu Raporları üzerine 1, kanun tasarı ve teklifleri hakkında ise 84 defa olmak üzere, toplam 106 defa konuşma yaptım.

Ayrıca, yurt dışı resmi ziyaretlerde ve toplantılarda MHP’yi temsil ettim.

II- Plan ve Bütçe Komisyonu Faaliyetleri

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Dönem boyunca 65 tane kanun tasarısı, 150 kanun teklifi, 2 tane KHK, 10 tane teskere olmak üzere toplam 227 tane kanun teklif ve tasarısı görüşüldü. Komisyonda toplam 167 birleşimde 1.338 saat 20 dakika (80.280 dk) süren toplantılar yapıldı. Genel kurulda dönem boyunca toplam 548 kanunun görüşüldüğü dikkate alındığında 227 kanunun ve dört ayrı bütçe kanununun görüşüldüğü dikkate alındığında 227 kanunun görüşüldüğü komisyonun iş yükü daha iyi anlaşılacaktır.

Komisyonda görüşülen tasarı ve teklifler için muhalefet şerhleri yazıldı. Birçok kanun maddesi için de değişiklik önergesi verildi. Bu kapsamda komisyonda ve Genel Kurul’da bazı haksız ve kayırıcı düzenlemeler tasarı metinlerinden çıkartıldı veya değiştirilmesi sağlandı.

Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunun düzenlediği uluslararası sempozyumlarda, kitap hazırlanmasında ve yayınlanacak bildirilerin ve makalelerin değerlendirilmesinde kurul üyesi olarak görev aldım.

Hollanda ile “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe Sürecindeki Rolünün Güçlendirilmesine Yönelik Olarak, Başta Bütçe Müdürlüğü Olmak Üzere Parlamento Çalışanlarının Mesleki Bilgilerinin Artırılması Projesi” kapsamında yapılan resmi ziyaretlere ve toplantılara MHP’yi temsilen katıldım ve projeye katkıda bulundum.

Plan ve Bütçe Komisyonunun yasama faaliyetlerine ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

2. Yasama Yılı Faaliyetleri

Komisyon 2. Yasama Yılında toplam 49 birleşim yapmış, Komisyon havale edilen 20 adet Kanun Tasarısı, 36 adet Kanun Teklifi ve 3 adet Tezkere olmak üzere toplam 59 adet dosyaya ilişkin 24 adet Komisyon raporu TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Raporlardan 15 adedi kanun ve 2 adedi TBMM kararı (Sayıştay üye seçimi) olarak kabul edilmiştir.

Komisyonda yapılan çalışmaların toplam süresi 231 saat 37 dakikadır. Kurulan 10 Alt Komisyonda yapılan çalışmalar 116 saat 11 dakika sürmüştür. Komisyon, Alt Komisyon ve Bilgilendirme çalışmalarının toplam süresi 360 saat 8 dakikadır.

3. Yasama Yılı Faaliyetleri

Komisyon; bu yasama yılında 36 toplantı yapmıştır. Komisyonda yapılan çalışmaların toplam süresi 180 saat 49 dakikadır. Bu toplantılar sonucunda Komisyona havale edilen 7 adet Kanun Tasarısı, 11 adet Kanun Teklifi ve 1 adet Tezkere olmak üzere toplam 19 adet dosyaya ilişkin 8 adet Komisyon raporu TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Raporu sunulan kanunlardan 5’i Genel Kurul’da görüşülerek kanunlaşmıştır. Üçüncü yasama yılında, kabul edilen kanun sayısı 11’dir.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 konu ile ilgili olarak Alt Komisyon oluşturulmuş ve 20 Üye Alt Komisyonlarda görev almıştır. Kurulan 6 Alt Komisyonda yapılan çalışmalar toplam 50 saat 34 dakika sürmüştür. Komisyon ve Alt Komisyon çalışmaları ile Bilgilendirme Sunuşlarının toplam süresi 238 saat 35 dakikadır.

4. Yasama Yılı Faaliyetleri

Komisyon; 01.10.2009 - 21.6.2010 tarihleri arasında toplam 51 birleşim yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Komisyonumuza havale edilen 19 adet Kanun Tasarısı, 22 adet Kanun Teklifi, 2 adet KHK ve 1 adet Tezkere olmak üzere toplam 44 adet dosyaya ilişkin 20 adet Komisyon Raporu (19 adet esas, 1 adet tali komisyon olarak) ve 1 adet Komisyon Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu raporlardan 13 adedi kanunlaşmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen tasarı ve tekliflere ilişkin olarak 10 kez Alt Komisyon oluşturulmuş ve toplam 29 Üye Alt Komisyonlarda görev almıştır. Komisyonumuzda yapılan çalışmaların toplam süresi 312 saat 7 dakikadır.

Kurulan 10 Alt Komisyonda yapılan çalışmalar 32 gün içinde toplam 193 saat sürmüştür. Komisyon ve Alt Komisyon çalışmaları ile Bilgilendirme Sunuşlarının toplam süresi 509 saat 37 dakikadır.

5. Yasama Yılı Faaliyetleri

Komisyon 1.10.2010-22.3.2011 tarihleri arasında 31 birleşim yapmış, 7 tasarı ve teklif kanunlaşmıştır. Komisyon çalışmalarının toplam süresi 230 saattir.

III- Medya Faaliyetleri

NTV, SKYTÜRK, Show TV, ATA TV, TRT, Halk TV, Beyaz TV, Kanal A, KANAL B, BENGÜTÜRK, ART televizyonlarında değişik tarihlerde 97 adet programa katıldım ve başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülke gündemindeki sorunlar üzerine görüşlerimi aktardım.

Değişik gazetelerde ve internet sitelerinde hakkımızda çok sayıda haber yer aldı. 17.3.2011 tarihinden itibaren Avrasya TV’de (ART) üç ay boyunca “Ekonomi ve Toplum” adlı bir program hazırlayıp sundum. Ayrıca, Ortadoğu gazetesinde, “etikhaber” web sitesinde ve 2023 dergisinde çeşitli yazılarım yayınlandı.

23.Dönem TBMM Genel Kurul ve Komisyon Konuşma ve Süreleri

ADET

SÜRE (DK)

Kanunlar

84

620

Siyasi Parti Grup Önerileri Üzerine

6

60

BÜTÇE 2008-2009-2010-2011 Bütçeleri

13

130

Araştırma Önergeleri Üzerine

2

20

Meclis Araştırma Kom.Üzerine

1

10

TOPLAM

106

840

Plan ve Bütçe Komisyonu (Toplantı)

167

80.280 (1.338 saat)

IV- Parti Teşkilat Faaliyetleri

2009 yılına yapılan 9. Olağan Büyük Kurultay sürecinde il ve ilçe kongrelerinde kongre divan başkanı ve üyesi olarak katıldım. Değişik şehirlerde Ülkü Ocakları İl Temsilciliklerince düzenlenen Liderlik Okulu derslerine ve konferanslara katıldım. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde yoğun bir çalışma temposu geçirdim. Başta seçim bölgem Antalya il ve ilçe teşkilatı programlarımız olmak üzere Genel Merkezin görevlendirmesi ile birçok çevre il ve ilçelerin aday tanıtım toplantıları, miting, yeni parti üyelerine rozet takma törenleri ve konser programlarına katıldım.


MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ DOÇ.DR. MEHMET GÜNAL’IN

24. DÖNEM TBMM FAALİYETLERİNİN ÖZETİ

I- TBMM Faaliyetleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönemi 28 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili yemin töreni ile başlamış, 04.07.2011 ‘de TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ile devam etmiştir. 06.07.2011 tarihinde 61. Hükümet programı okunmuş ve 13.07.2011 tarihinde görüşmeleri tamamlanarak 61. hükümet güvenoyu almıştır. Daha sonra TBMM komisyonlarına üyeliklerin seçimi yapılmıştır. Ben de TBMM’nin en yoğun ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ikinci kez seçildim. 24.Dönemde ayrıca 30 Mart 2014 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılmıştır. 28 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni ve 62. Hükümet Programı görüşülmüştür.

2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı Ekim-Kasım aylarında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aralık ayları ise TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Komisyon üyesi olarak bizzat görev aldım ve bütçe üzerine çok sayıda konuşmalar yaptım. TBMM Genel Kurulu toplam 3.850 saat çalıştı, 1.Yasama Yılında 1, 2.Yasama Yılında 118, 3.Yasama Yılında 142, 4.Yasama Yılında 57, 5.Yasama Yılında 104 adet olmak üzere toplam 421 adet kanun tasarı ve teklifi görüşüldü ve kanunlaştı. Bu görüşmelerin birçoğunda komisyon üyesi olarak, bazılarında ise aynı zamanda o kanun tasarı veya teklifiyle ilgili alt komisyon üyesi de olduğum için aktif katkıda bulundum, önergeler hazırladım, konuşmalar yaptım.

Genel Kurul’da kanunlarla ilgili 94 defa, usul hakkında görüşmede 13 defa, grup önerilerinde 17 defa, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı bütçe görüşmelerinde 11 defa, gündem dışı 2 defa, çeşitli konularda açıklamalarda 8 defa, gensoru önergesi üzerine 4 defa, sataşmalara ilişkin 12 defa, Meclis soruşturması açılması (fezlekeler) hakkında 1 defa olmak üzere 162 tane konuşma yaptım.

TBMM Başkanlığı’na 49 tane yazılı soru önergesi sundum. 26 tane Kanun Teklifinde, 8 adet şahsıma ait olmak üzere 51 Araştırma Önergesinde imzam bulunmaktadır.

24.Dönem TBMM Genel Kurul Konuşma ve Süreleri

ADET

SÜRE (DK)

Kanunlar

94

700

Siyasi Parti Grup Önerileri Üzerine

17

170

BÜTÇE

11

100

Gensoru

4

60

Usul Hakkında Görüşmeler

13

52

Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

12

42

Açıklamalar

8

14

Gündem Dışı

2

10

Fezleke

1

10

TOPLAM

162

1.158

Plan ve Bütçe Komisyonu (Toplantı)

191

106.920 (1.782 saat)

-Belçika; TBMM Heyetine MHP Grubunu temsilen Avrupa Parlamentosu tarafından Brüksel'de düzenlenen “organize suçlar, rüşvet ve kara para aklanması ile mücadele” konulu seminer,

-İsveç; Türkiye-İsveç Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi olarak Cumhurbaşkanı ile Devlet Ziyareti,

-İsviçre; Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz Pa) “Akdeniz’de Büyüme İçin Ticareti Güçlendirmek” Temalı Konferans,

-Çin; MHP Milletvekilleri ile Çin’e resmi ziyaret,

-Finlandiya; TBMM Heyetine MHP Grubunu temsilen TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Finlandiya ziyareti,

-Amerika; Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak “Dünya Bankası ve IMF’nin Bahar Toplantılarına” katılım

-Fas; AKDENİZ PA ile Rabat’ta düzenlenen “Akdeniz’de Ticaret ve Yatırım” Panelinde panel yöneticiliği ve Türk heyetini temsil,

-Azerbaycan; Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak Bakü'de düzenlenen “Dünya Bankası ve IMF Parlamentolar Ağı Yıllık toplantısı”,

-Almanya; Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubunun Almanya’yı Ziyareti,

-ABD; Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları,

- Azerbaycan; Dünya Bankası ve IMF Parlamentolar Ağı Toplantısı

-ABD; New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Programı

II- Plan ve Bütçe Komisyonu Faaliyetleri

Komisyonun MHP’li üyesi ve Parti Sözcüsü olarak görev aldım. Komisyonda görüşülen tüm tasarı ve teklifler için muhalefet şerhi yazıldı. Birçok kanun maddesi için de değişiklik önergesi verildi. Bu kapsamda itirazlarımız sonucunda komisyonda ve Genel Kurul’da bazı haksız ve kayırıcı düzenlemeler tasarı metinlerinden çıkartıldı veya değiştirilmesi sağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun yasama faaliyetlerine ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Komisyon çalışmaları 24.Dönem 1.,2.,3.,4. ve 5.Yasama Yılını (1.10.2011 ve 04.04.2015 tarihleri arasını) kapsamaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyonu 1. ve 2. Yasama Yılında 52 ve 3. Yasama Yılında 46, 3. Yasama Yılında 56, 5. Yasama Yılında 37 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 191 toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon 2.Yasama Yılında kanun görüşmeleri için alt komisyonda 50 saat, üst komisyonda 281 saat, 2012 Bütçesi için 153 saat ve bilgilendirme toplantıları için 18 saat olmak üzere, toplam 502 saat çalışmıştır. 3.Yasama Yılında kanun görüşmeleri için alt komisyonda 67 saat, üst komisyonda 308 saat, 2013 Bütçesi için 177 saat ve bilgilendirme toplantıları için 6 saat olmak üzere, toplam 558 saat çalışmıştır. 4.Yasama Yılında 2014 Bütçesi dahil kanun görüşmeleri için alt komisyonda 72 saat, üst komisyonda 407 saat olmak üzere, toplam 479 saat çalışmıştır. 5.Yasama Yılında 2015 Bütçesi dahil kanun görüşmeleri için alt ve üst komisyonda toplam 243 saat 49 dakika saat çalışmıştır. Komisyon yasama dönemi boyunca toplam 1.782 saat çalışmıştır.

TBMM Başkanlığınca komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 6 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 42 kanun tasarısı, 199 kanun hükmünde kararname ve 1179 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 208 kanun tasarısı, 44 kanun hükmünde kararname ve 498 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu dönem içinde esas komisyon olarak 34 kanun tasarısı, 182 kanun teklifi ve 2 Kanun Hükmünde Kararname görüşerek karara bağlamış, ayrıca 4 kez Sayıştay üyeliği için ön seçim gerçekleştirmiş ve raporlarını TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Komisyon, 24. Yasama Döneminde ekonomik ve mali konularda 10 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca komisyon; başkan veya üyeler düzeyinde, yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir.

III- Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler

Ankara’daki Antalyalılar Derneğinin uzun yıllar başkanlığını ve Türkiye Kamu-Sen bünyesindeki Türk Banka-Sen’in genel başkan yardımcılığını yapmış, bir vakfın kurucusu ve denetim kurulu üyesi olmuş birisi olarak, daha önceki hayatımda olduğu üzere milletvekilliğim boyunca da sürekli olarak meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir ilişki ve işbirliği içinde oldum.

Antalya ve ilçelerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ziraat Odaları, Mimar-Mühendis Odaları gibi odalar ve meslek kuruluşları ile; ANSİAD, MASİAD, AGED gibi sanayici ve işadamı dernekleri; TÜROFED, AKTOB, turizm yatırımcı birlikleri, altyapı birlikleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TEMA Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişki içinde oldum ve toplantılarına katıldım. TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı), TASAV (Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı) gibi diğer dernek ve vakıflarla da çalışma takvimimin elverdiği ölçüde yakın ilişki içinde olmaya çalıştım. T.KAMU SEN ile gerek sosyal projeler, gerek yasama faaliyetlerinde birlikte çalıştım. Seçim bölgem Antalya’nın tüm ilçe merkezleri ve köylerdeki muhtarlarımızla yakın temas içinde oldum ve sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştım. Ayrıca Parlamenterler Derneği üyesiyim.

IV- Medya ve Yayın Faaliyetleri

Başta ALPTÜRK TV, BENGÜTÜRK TV, KANAL B, Beyaz TV, STV, BUGÜN TV, Samanyolu TV, Fox TV, CNN Türk, Kanal D, Star, Show TV, VTV (VİP TV), Akdeniz TV (ART) televizyonları olmak üzere birçok ulusal ve yerel televizyonda değişik tarihlerde 92 adet programa katıldım ve başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülke gündemindeki sorunlar üzerine görüşlerimi aktardım. Değişik gazete, dergi ve internet sitelerinde hakkımızda haberler ve röportajlarımız yayınlandı. Ayrıca, “etikhaber” web sitesinde, “Yeni Düşünce Dergisi” ve “2023 Dergi”sinde çeşitli yazılarım yayınlandı. Ayrıca 4 adet kitabım yayınlandı.

24.Dönem içerisinde yayınlanmış kitaplarım şunlardır:

-Mayın Temizleme, İsrail ve AKP (BOP, Arap Baharı ve Suriye Meselesi Işığında)

-Ekonomi Nereye Gidiyor? (ll): Pembe Tablolar ve Acı Gerçekler

-Türkiye Nereye Gidiyor?

-Torbadaki Hukuk: Kanun Yoluyla Hukukun Katlinin Hikayesi (2.Baskı)

V- Parti Teşkilat Faaliyetleri

2012 ve 2015 yılına yapılan 10. ve 11. Olağan Büyük Kurultay sürecinde il ve ilçe kongrelerinde kongre divan başkanı ve üyesi olarak katıldım. Değişik şehirlerde Ülkü Ocakları İl Temsilciliklerince düzenlenen Liderlik Okulu derslerine ve konferanslara katıldım. MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak Danışma Kurulu toplantıları ile Grup Yönetim toplantıları ve görüşmelere katıldım Ayrıca 11. Olağan Büyük Kurultay’da MYK Üyeliğine seçildim.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde yoğun bir çalışma temposu geçirdim. Başta seçim bölgem Antalya il ve ilçe teşkilatı programlarımız olmak üzere Genel Merkezin görevlendirmesi ile birçok çevre il ve ilçelerin aday tanıtım toplantıları, miting, yeni parti üyelerine rozet takma törenleri ve konser programlarına katıldım. Yerel seçimlerin ardından 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi aday tanıtım programı kapsamında hem Antalya ve ilçelerinde hem de partimizin görevlendirmesi ile de yurtdışında (Belçika’da) çalışmalarda bulundum.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...